кошница 0,00 лв. (0)
0886 720 768

Общи условия

Информация и общи положения
Сайтът kosara.bg е електронен магазин/платформа за онлайн търговия на стоки за бебето, детето и майката. Собственик на сайта е "Косара 6" ЕООД, с адрес на регистрация гр. София ж.к. Младост, бл.261, вх.1, ЕИК 202060699. Сайтът kosara.bg промотира стоки, предоставяни от трети лица - доставчици (юридически лица, които предоставят своите стоки за промотиране).
Настоящите общи условия уреждат отношенията между  "Косара 6" ЕООД и посетителите на сайта kosara.bg  относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на стоки. Общите условия са задължителни при ползването на сайта и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.

Услуги и плащане
"Косара 6" ЕООД публикува на сайта си kosara.bg оферти на доставчиците за продажба на стоки от тяхно име, включително и на специална, промоционална цена за определен срок. Организира и изпраща поръчките на потребителите на сайта, като комуникира с отделните доставчици, както и реализира пратки, съдържащи комбинация от стоки на различни доставчици. Отговаря за разплащанията и рекламациите, което е подробно описано в съответните страници на сайта.

Потребителите на kosara.bg, могат да бъдат регистрирани или неригистрирани (гости). След избор на стока/артикул, зареждат специална страница за поръчка, отбелязват че са съгласни с общите условия и декларират безусловното си съгласие за заплащане на посочената цена на избраната от тях стока/стоки. След приключване на заявката, потребителят получава на посочен от него имейл съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен. При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, "Косара 6" ЕООД уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.
Плащането се извършва чрез наложен платеж при доставката на куриер или по банков път на посочената в сайта банкова сметка. Когато плащането е по банков път, то представлява изявление на потребителя, че е съгласен да плати авансово съответната стока, след което "Косара 6" ЕООД изпраща на клиента в определения срок съответната промотирана стока.
Стоките, заявени онлайн се доставят от куриерски служби. С подписване на разписка за приемане, потребителят на сайта kosara.bg удостоверява, че е получил пратката в добър външен вид, съответстващо количество и ненарушена цялост, отговарящи на направената заявка. Според Закона за защита на потребителите, потребителят има право на рекламация при несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка, при констатирани липси и дефекти. В срок от 14 дни след получаване на стоката клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: запазена е оригиналната опаковка на продукта, не са на лице повреди от неправилна употреба (стоката не е скъсана, счупена, надраскана, носена, прана, гладена). Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиента, а при замяна това включва и двете посоки, с тарифа на избрана от клиента куриерска фирма. Ако за клиента е по удобно и достъпно, може да замени или върне закупената онлайн стока директно в някои от нашите магазини, като задължително трябва да представи касовия бон от пратката в избрания от него магазин.  

Защита на личните данни
"Косара 6" ЕООД полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С факта на регистрация и приемане на общите условия на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните с доставчиците договори за покупко-продажба на стоки. "Косара 6" ЕООД няма да предоставя информация за потребителите на трети лица без тяхно съгласие, освен в предвидените от българското законодателство случаи. "Косара 6" ЕООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни и притежава Удостоверение № 417036 за администратор на лични данни.

Допълнителни условия
Поръчки в сайта kosara.bg, се приемат денонощно и целогодишно, по съответния онлайн ред за това. Работното време на операторите на сайта е от понеделник до петък от 9.30 до 18.00ч.
Важно е да се знае, че асортиментът на онлайн магазин Косара не се предлага в същия вид във физическите магазини Косара, затова, ако решите да закупите продукт, който сте си избрали в сайта, в някой от нашите физически обекти, молим Ви първо да се информирате за наличността му.
Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от "Косара 6" ЕООД, без да уведомява за това потребителя. Отношенията между ''Косара 6" и потребителите, относно ползването на сайта kosara.bg, се урежда съгласно настоящите общи условия.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ ДРЕШКИ, МОЛИМ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАБЛИЦАТА С РАЗМЕРИ КЪМ ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС АРТИКУЛ. ВСЯКА ТАБЛИЦА Е КОНКРЕТНО ПОПЪЛНЕНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ДРЕШКА. РАЗМЕРИТЕ СА ПОСОЧЕНИ В СМ И СА ИЗМЕРЕНИ В НЕРАЗТЕГЛЕНО СЪСТОЯНИЕ. НАЙ ЛЕСНО ЩЕ ПРЕЦЕНИТЕ, АКО ПРЕМЕРИТЕ СХОДНА ВАША ДРЕХА И ДА СРАВНИТЕ С РАЗМЕРИТЕ В ТАБЛИЦАТА.