1. Начинът, по който говорим на децата, се превръща в техен вътрешен глас

  Начинът, по който говорим на децата, се превръща в техен вътрешен глас

  Когато говорим на децата си, можем да използваме тези фрази:

  Ще се справиш!
  Ти си най-добрият!
  Ти си звезда!
  Това е моят герой!
  Невероятно! Добра работа!

  Или тези:

  Идиот!
  Млъкни!
  Разкарай се!
  Ти си невъзможен!
  Престани да ме занимаваш с глупостите си!

  В зависимост от нашия избор децата ни формират ценностната си система, отношението си към другите хора и към средата изобщо, чрез нашите думи се оформя личността и самочувствието им. Онова, което те чуват ние да казваме, се превръща в техен вътрешен глас, в начин на мислене. Ето защо родителската отговорност е толкова голяма, когато избираме как да изразим чувствата и отношението си към нашите на

  Read more »
 2. Как да възпитаваме децата си - съвети от Тибет

  Как да възпитаваме децата си - съвети от Тибет

  Най-важното условие за правилното възпитание на детето е: никакви унижения и телесни наказания!

  Първи период: до 5 години
  Дръжте се с детето "като с цар". Не му забранявайте нищо. Ако е нужно, просто му се отвлечете вниманието. Ако заниманието му е опасно, веднага направете уплашена физиономия и издайте звук, с който да покажете, че се страхувате. Детето ще ви разбере отлично.

  Помнете, че именно това е времето, когато се зараждат активността, любознателността и интересът към живота. В същото време, детският мозък все още не е способен на сложни логически връзки. Да си представим, че детето ви е счупило скъпа ваза. То не разбира, че за да купите тази вещ отново, ще трябва много да работите, да изкарате пари... Евентуалното наказание от ваша страна няма да има друг ефек

  Read more »