0.00лв.
0 продукт продукта
Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължете пазаруването

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Съдържание

I.      Предмет и общи положения

II.     Договор между “Здравец 8“ ЕООД и потребител

III.   Доставка, начини на плащане и право на отказ

IV.    Цени на стоки и доставки

V.     Права и задължения на потребителя

VI.    Право на рекламация

VII.   Права и задължения на доставчика

VIII.  Лични данни

IX.    Ограничения в отговорността на доставчика

X.     Влизане в сила и изменения

XI.    Решаване на спорове

XII.   Приложимо право


I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Здравец 8” ЕООД, наричан по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, собственик на уеб сайт: https://www.kosara.bg, извършващ дейност като електронен магазин/платформа  за онлайн търговия на стоки за бебето, детето и майката, наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга потребителите на онлайн магазин www.kosara.bg.  Тези условия обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани или пазаруват като гости, по телефон или чрез изпратен имейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на www.kosara.bg и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на Доставчика: „Здравец 8” ЕООД
2. Седалище: България, гр. София, ж.к. "Младост 2", бл. 261
3. Адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби от потребители и рекламации: България, гр. Сливен, кв. "Българка" до бл. 77, магазин "Косара", Галина Трендафилова – Управител. 
4. Данни за контакт: 
България, гр. Сливен, кв. "Българка", бул. Стефан Стамболов до бл. 77, маг. "Косара"
мобилен телефон: +359 88 419 9981
и-мейл: shop@kosara.bg
уеб сайт: www.kosara.bg  
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201877374
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201877374
7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg 

(3) Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)

При спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:http://ec.europa.eu/odr
  

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 5. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 6. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

Чл. 7. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените на сървъра на сайта www.kosara.bg и/или съхранение на IP адреса на потребителя, съхранение на имейл съобщенията, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на потребителя. Данните се съхраняват допълнително в резервно копие на сайта, което се синхронизира с едноседмично закъснение.

II. ДОГОВОР МЕЖДУ “Здравец 8“ ЕООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 8. Стоките, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА. Сайтът kosara.bg промотира собствени стоки, а също и такива, предоставяни от трети лица - доставчици (юридически лица, които предоставят своите стоки за промотиране).

Чл. 9 За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва: 

9.1 Да имате постоянен адрес в Република България.

9.2 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка като гост без да се регистрирате в системата на сайта - онлайн, по телефон или чрез имейл.

9.3 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.

9.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, вярно и коректно попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост), вярно и коректно попълнени име/фамилия и данни за контакт.

9.5 Да потвърдите поръчката.

9.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока на куриерската фирма.

9.7 Да заплатите стойността на направената поръчка.

9.8 След натискане на бутона "Поръчай", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Модул „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

9.9 “Здравец 8“ ЕООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.

9.10. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:

 • Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на “Здравец 8“ ЕООД;
 • Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.

Чл.10 След завършване на поръчката потребителят ще получи автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на “Здравец 8“ ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от него телефон.
 
Чл. 11 При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, "Здравец 8" ЕООД уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.

При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от потребителя имейл адрес или обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на “Здравец 8“ ЕООД, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че потребителят поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на потребителя платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 12 Условията, описани на фактурата и/или складовата разписка, предоставена на потребителя при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока, електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни.

Чл. 13 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Ако не са посочени дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от потребителя да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора съгласно изискванията на българското законодателство.

III. ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 14 При направена поръчка от потребител в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка.

Чл. 15 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него с телефонно обаждане към потребителя, като той има право да откаже направената поръчка. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриер Интерлогистика до адрес или Еконт до офис в срок от 2 до 5 работни дни, с изключение, когато в посоченото населено място куриерът няма ежедневни доставки.

Чл. 16 Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:

 • Наложен платеж БЕЗ допълнително оскъпяване: Плащането се извършва на място, с наложен платеж, чиято такса се поема от страна на “Здравец 8“ ЕООД. Потребителят заплаща само сумата на направената от него поръчка плюс фиксираната стойност на куриерската услуга посочена в поръчката. Потребителят трябва да запази касовата бележка, която е поставена от ДОСТАВЧИКЪТ в опаковката, за евентуална замяна;
 • По банков път:
  Банка: ОББ
  Получател: "Здравец 8" ЕООД
  Сметка: BG41UBBS81551008372304 (в лева)
  BIC: UBBSBGSF

Срокът на доставка, започва след получаване на парите по сметката.

Независимо от валутата, с която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага в сметката си, транзакциите се извършват в български лева според актуалния обменен курс, определен от банката на ПОТЕБИТЕЛЯ.

Чл. 17 След обработване и потвърждаване на поръчката на и-мейл, стоката се предава на куриер „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР“ ЕООД или "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД . ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерa. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.18 Поръчаните стоки се доставят от куриер „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР“ ЕООД или "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД, избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ, на посочения от клиента "Адрес за доставка" или офис на куриер в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). За поръчки, направени събота, неделя или през празничен ден, срокът на доставка започва да тече от първия работен ден. 
Ако клиентът желае доставка с друга куриерска фирма, той поема изцяло разноските по доставката.

Чл. 19 Всяка доставка за цялата страна може да бъде доставена при условията на доставка. За поръчки над 100 лв. доставката е безплатна за цялата страна. Цената на доставка, за поръчки под 100 лв. е 5.90 лв. до адрес на клиента, когато той е избрал куриер "Интерлогистика куриер", 5.90 лв. до офис на Еконт или 7.90 до адрес с "Еконт" , за точен час + 2.40 лв.
За клиентите от София и Сливен, ДОСТАВЧИКЪТ предлага безплатна доставка всеки петък до физическите магазини на ДОСТАВЧИКА в тези градове. Всички поръчки, направени онлайн през седмицата от четвъртък до сряда (следващата седмица), ще бъдат доставени в предстоящия петък до физически магазин на ДОСТАВЧИКА /след 14:00 ч./, който потребителят е посочил в своята онлайн поръчка.
Пример: при направена поръчка в четвъртък 24.05.18г. и/или всички следващи дни до 30.05.18г./сряда/, пратката ще може да бъде взета от посочения физически магазин на 1.06.18г. /петък/ след 14.00ч. При този вид доставка, потребителят има възможност да поръчва онлайн артикули, които не се предлагат в конкретния физически магазин. Когато види поръчаните продукти, в случай, че не му допаднат, той не е задължен да ги закупи.

Чл. 20 При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ДОСТАВЧИКА с цел упражняване правата на потребителя. При получаване на пратката, при нарушена цялост на опаковката потребителят трябва да сигнализира ДОСТАВЧИКА преди да подпише документа от куриерската фирма. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата и изготвяне на протокол, който удостоверява констатираното нарушение. Ако потребителят приеме пратка без да предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна. При възникнали спорове в момента на получаване на пратката, клиентът може да потърси съдействие от наш оператор на тел:0886 720 768.

Чл. 21 При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.

Чл. 22 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако потребителят е направил превод по сметката на „Здравец 8“ ЕООД, в случаите посочени в настоящата разпоредба, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на потребителя платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 23 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо потребителят да попълни формата за връщане или да се обади на тел. 0885 514 577 всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 ч. и/или да изпрати e-mail: shop@kosara.bg - по всяко време, за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно ДОСТАВЧИКЪТ да предприме мерки за решаването му.  При установен фабричен дефект, потребителят връща артикула за сметка на ДОСТАВЧИКА, като в замяна му се изпраща друг от  същия вид, а при липса на такъв се прави замяна, съгласувана с клиента. Ако не се стигне до съгласие за замяна, се възстановява заплатената сума не по късно от 14 дни. Връщането на пари  става на посочена от клиента сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.

Чл. 24 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайн регистрация, като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок , считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). "Здравец 8'' ЕООД, следва законоустановените стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Комисията за защита на потребителите в България.
Отказът на потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

24.1 Потребителят следва предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора, като попълни и изпрати Форма за връщане, която може да открие във всяко от съпровождащите поръчката писма. За целта, трябва да кликне върху номера на конкретната поръчка в писмото и така ще достъпи Формуляра за връщане. Регистрираните в сайта потребители, могат да ползват линка за Формуляра за връщане в профила си, към конкретната поръчката.

24.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя и чрез изпращане на Стандартна форма за отказ, която да бъде изпратена на имейл, на адрес: shop@kosara.bg

За целта, може да копирате текста от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/


 С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:


…………………………………………………. /описание на продукта/


 Стоката е поръчана на ………………….


 Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


 ………………………………………………………………………../Име на потребителя/


 гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/


 ………………. …………………………….


 /Дата/ /Подпис на потребителя


 24.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

В същия срок (14 дни) потребителят следва да изпрати съответната стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва: България, гр. Сливен, кв. "Българка", бул. Стефан Стамболов до бл. 77, маг. "Косара"

24.4. Транспортните разходи за връщането на нежеланите продукти са за сметка на ДОСТАВЧИКА, при условие, че бъдат изпратени от офис на Еконт в страната до офис на Еконт, гр. Сливен, офис "Светлина". Когато връщането се извърши по друг начин, избран от потребителя, разходите за него са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и адресът за връщане е: гр. Сливне, кв. "Българака" до бл.77, маг. "Косара". 

24.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която протебителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, Връщането на пари  става на посочена от клиента сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.

24.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

24.7 В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на потребителя.

24.8 Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 25. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват цената на транспорт до адреса, посочен от потребителя. Разходите по наложения платеж на стоката са за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случаите на изрично желание от страна на получателя за доставка от избран от него куриер. В тези случаи разходите се калкулират според тарифата на съотвения куриер и са за сметка на получателя.

Чл. 26 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА https://www.kosara.bg са в български лева и са с начислен ДДС.

26.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА https://www.kosara.bg и цените във физическите магазини на ДОСТАВЧИКА на място не винаги са еднакви. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прави специални промоции онлайн, акции и да предлага промо кодове, които не са валидни във физическите му магазини.

26.2 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от клиента. 

26.3 Цената на доставка се калкулира автоматично след избор за доставка от страна на потребителя и е видима за него преди финализиране на поръчката му.

26.4 При заявка на покупка от онлайн магазина, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, потребителят ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.

26.5 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща със куриер "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД или „ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР“ ЕООД , като цената за доставка е за сметка на клиента и е указана в края на процеса на поръчка и е калкулирана в сумата за плащане видна в края на формата за поръчка.

26.6 Възможно е поръчана от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока да се приеме лично във физическите магазини на ДОСТАВЧИКА. В този случай потребителят не дължи цена за доставка.

26.7 Поръчки, изпратени за получаване до физически магазин на ДОСТАВЧИКА и до офис на Еконт, ако не бъдат потърсени до 7 дни се считат за анулирани.   

26.8 ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

26.9 Всяка поръчка над 100 /сто/ лева с ДДС се доставя безплатно на територията на цялата страна в срок до 2 до 5 работни дни. Цената на доставките на поръчки до 100 лв. се калкулира в края на процеса на поръчка. Всеки потребител има възможност да види точната цена за доставка спрямо избрания от него метод на доставка още преди финализирането на поръчката и натискането на бутона „Поръчай“.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 27. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Потребителят може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА като изпълня изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 28. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 29. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 30. Потребителят е длъжен:

30.1. Да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

30.2. След като бъде уведомен, че рекламацията е удовлетворена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да си я вземе в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е бил уведомен или да посочи в указания срок  от 14 (четиринадесет) дни адрес за изпращане с куриер за негова сметка. 

Чл. 31. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:

31.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.

31.2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.

31.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

31.4. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

31.5. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

31.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

31.7. Да не извършва злоумишлени действия.

31.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

31.9. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

31.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на потребителя да зарежда и разглежда всички публикувани материали  само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена! 

VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 32. Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Чл. 33. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Чл. 34. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл. 35. При получаване и само след заплащане на пратката/ите, потребителят има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на пратката потребителят трябва да се увери в цялостта на опаковката на своята пратка.

Чл. 36. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.

Чл. 37. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката). Ако в 14 дневен срок ДОСТАВЧИКЪТ не получи рекламираната стока от потребителя, рекламацията се приключва служебно и се изпраща имейл до потребителя с уведомление за служебното приключване. В случай, че потребителят желае да възобнови рекламацията е необходимо отново да подаде форма за рекламация.  

Чл. 38. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на дефектна стоката са за сметка на доставчика.

Чл. 39. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката. Връщането на пари  става на посочена от клиента банкова сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.

Чл. 40. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.  

Чл. 41. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да я рекламира, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:

 • Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
 • В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Чл. 42. Потребителят може да замени стоки за друг размер или друг артикул от наличните в сайта. За целата е нужно да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефон или използвайки формата за обратна връзка в страница Контакти за уточняване на детайлите. Необходимо е, ако потребителят желае нов артикул, да го заяви по обичайния ред, като нова заявка. При замяна е необходимо да се приложи касовия бон от първата покупка, за да бъде сторнирана сумата по нормативните стандарти на Н18.
Важно условие при връщане или замяна:

 • запазена цялост на фабричната опаковка и етикет;
 • стоката не трябва да е прана, гладена,употребявана, сглобявана;
 • без повреди от неправилно сглобяване или пробване.

Ако върнат от потребител артикул не отговаря на горните изисквания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да върне стоката на клиента без предупреждение.
Всички разходи по връщането са за сметка на клиента, а при замяна и в двете посоки, според тарифите на избрания от него куриер.
 
Чл. 43. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителят може да упражни правото си по този член в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва закупените стоки.

Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.

Чл. 47. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 50. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Общия регламент за защита на личните данни.

Чл. 51.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: shop@kosara.bg . ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.

Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.

Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителя бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.

Чл. 54. ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. Това е стокова разписка с прикачен към нея касов бон, а в случаите, когато клиентът е посочил във формуляра за поръчка, че желае да му се издаде фактура, тогава се издава фактура с начислен ДДС.  

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 55. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 57. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако потребителят е дал своето съгласие да получавава бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти и промоции на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на потребителя за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, потребителят може да се отпише във всеки момент от бюлетина като влезе в своя профил или кликне на съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.

Чл. 58. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която потребителят е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки, че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДОСТАВЧИКА, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на потребителя на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

Чл. 59. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 60. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването на промени, потребителят приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на потребителя („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използвате ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 61. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани в пръчката, потребителят изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия и да приеме тези Условия, преди завършването на поръчката. 

Чл. 62. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време по собствено усмотрение.

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от www.kosara.bg ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

Чл. 64. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Чл. 65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

Чл. 66. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.kosara.bg 

Чл. 67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

Чл. 68. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

Чл. 69. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

X. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 70. Настоящите Общи условия влизат в сила на 25.05.2018г.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако потребителят използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия.

С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТпредоставя на потребителя /"крайния потребител"/лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общите условия.

За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

В този случай потребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия. (Забележка: Това право на потребителя не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.). В случай, че потребителят по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 71. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 72. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

Последна актуализация на Условията за ползване на сайта: 09.06.2021 г. 

 

 

 

Желаем Ви приятно пазаруване!

С уважение,

Екипът на kosara.bg